Erfaren laborant til LC- og GC-MS sporanalyser af fødevarer

DTU Fødevareinstituttet
mandag 06 mar 17

Send ansøgning

Frist 17. april 2017
Du kan søge om jobbet ved DTU Fødevareinstituttet ved at udfylde den efterfølgende ansøgningsformular.

Ansøg online

DTU Fødevareinstituttet søger, til Forskningsgruppen for Kemisk Fødevareanalyse, en erfaren laborant til et alsidigt job der omfatter metodeudvikling og analyser af fødevarer for sporniveauer af bl.a. forureninger samt restindhold af lægemidler og pesticider.
Forskningsgruppen for Kemisk Fødevareanalyse driver forskning indenfor det fødevarekemiske baseret på detaljeret massespektrometrisk monitorering og sporanalyser af fødevarer. Ud over dette varetager gruppen en række opgaver for de danske fødevaremyndigheder og er bl.a. dansk referencelaboratorium for en række kemiske parametre i fødevarer og Europæisk Referencelaboratorium for pesticider i cerealier og foder hvorfor vi også er akkrediteret efter ISO 17025.

Alle analysemetoder og forskning er baseret på en omfattende brug af moderne LC- og GC-MS  hvorfor gruppen råder over en moderne analytisk platform, der i marts-april flyttes til helt nybyggede laboratorier på DTU campus i Lyngby.

Jobbet
Du vi i stillingen komme til at arbejde bredt med laboratorieopgaver indenfor alle gruppens områder i en spændende skiftende arbejdsopgaver i periodisk lidt travl hverdag.  Opgaverne vil bl.a. omfatte:
 • udvikling og validering af analysemetoder baseret på massespektrometri baseret på både GC og LC inklusiv validering mhb på akkreditering (ISO 17025)
 • udvikling af prøveopresningsmetoder og gerne automatisering
 • instrumentansvar herunder drift og vedligeholdelse af udstyr (LC- og/eller GC-MSMS)
 • planlægning  og gennemførelse af laboratorieopgaver sker i samarbejde  med andre laboranter, forskere og kemikere
 • deltage i databehandling og rapportering af resultater
 • vejlede studerende, kollegaer og gæster i brug af udstyr og laboratorieprocesser
 • medvirke til løsning gruppens fælles opgaver
Erfaring og uddannelse med speciale i analytisk kemi
Vi søger en erfaren laborant der:
 • har relevant uddannelse med speciale i analytisk kemi
 • har solid hands-on erfaring med LC- og/eller GC-MSMS analyser på sporniveau
 • har erfaring med akkrediterede analyser under ISO 17025
 • har flair for teknik og IT til drift og vedligeholdelse af apparatur
 • har gode engelskkundskaber i sprog og tale
 • er fleksibel, initiativrig, ansvarsbevidst og kan lide at udføre struktureret arbejde i laboratoriet
 • er åben, omgængelig og med et godt humør i en omskiftelig hverdag

Vi tilbyder
Vi tilbyder et varieret job i et spændende internationalt miljø, selvstændigt arbejde, frihed under ansvar samt gode muligheder for faglig og personlig kompetenceudvikling
Du bliver en del af en velfungerende forskningsgruppe, hvor vi lægger vægt på høj kvalitet i arbejdet, service, det gode humør og et godt arbejdsmiljø.

Løn og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til OAO-S-fællesoverenskomsten, organisationsaftale for kontorfunktionærer, laboranter og IT-medarbejdere (HK/Stat).
Arbejdstiden er gennemsnitligt 37 timer pr. uge.

Arbejdsstedet er på DTU Campus i Lyngby.

Ansøgning og kontakt
Vi skal modtage din online ansøgning senest mandag den 17. april 2017.

Åbn linket "ansøg online", hvor du udfylder ansøgningsformularen samt vedhæfter motiveret ansøgning, CV og eksamensbeviser.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til gruppeleder professor Jørn Smedsgaard smeds@dtu.dk

Alle interesserede uanset alder, køn, race, handicap, religion eller etnisk tilhørshold opfordres til at søge. 

Forskningsgruppen for Kemiske Fødevareanalyser består for tiden af 10 akademikere (forskere og rådgivere), 10 teknikkere 5 Phd studerende og enkelte midlertidige ansatte. Grundlagt for gruppens forskning er en fælles platform til kemiske sporanalyser analyser baseret på moderne højtopløsende massespektrometri hvor det er ambitionen at levere relevante kemiske data om fødevarer og sundhed til udvikling fremtidens fødevare, materialer og sundhed. Gruppen er en af DTU Fødevareinstituttet 12 grupper der forsker i og formidler bæredygtige og værdiskabende løsninger inden for fødevarer og sundhed til gavn for samfund og erhverv. Instituttet bidrager at fremtidens velfærd gennem forskning i fødevarer og sundhed med fokus på udvikling af viden og teknologiske løsninger til at: Forebygger sygdom og fremmer sundhed, Gør det muligt at brødføde den voksende befolkning, Udvikler en bæredygtig fødevareproduktion. Du kan læse mere om DTU Fødevareinstituttet på www.food.dtu.dk.

DTU er et teknisk eliteuniversitet med international rækkevidde og standard. Vores mission er at udvikle og nyttiggøre naturvidenskab og teknisk videnskab til gavn for samfundet. 10.600 studerende uddanner sig her til fremtiden, og 5.800 medarbejdere har hver dag fokus på uddannelse, forskning, myndighedsrådgivning og innovation, som bidrager til øget vækst og velfærd. DTU stiller krav og giver muligheder uanset hvor i organisationen, man arbejder. Vi står for høj faglighed, kollegial respekt og ansvarlig handlefrihed.