Internationalt

DTU Fødevareinstituttet er en væsentlig leverandør af mange internationale rådgivningsopgaver. Instituttet yder et stort bidrag til arbejdet i den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet, EFSA, og rådgiver blandt andre Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling, OECD, Verdenssundhedsorganisationen, WHO og Det Europæiske Lægemiddelagentur, EMA. Instituttet samarbejder desuden med andre landes forskningsinstitutioner om risikovurdering inden for fødevare- og miljøområdet.

Internationale institutioner sender i stigende grad forskningsbaseret rådgivning i internationale udbud. Rådgivningsopgaver er ofte af transnational karakter, for eksempel er grænseværdier for kemiske stoffer i fødevarer et fælleseuropæisk anliggende.

DTU Fødevareinstituttets internationale rådgivning omfatter både forskningsbaseret risikovurdering og rådgivning, overvågnings- og beredskabsopgaver.

Internationalt er instituttet også referencelaboratorium for EU og Verdenssundhedsorganisationen, WHO, på en række centrale områder: 

  • EU referencelaboratorium for pesticider i korn og foderstoffer
  • EU referencelaboratorium for antibiotikaresistens
  • WHO samarbejdscenter for antibiotika resistens i fødevareoverførte patogener
  • WHO samarbejdscenter for overvågning af fødevareforurening (GEMS Food)

Derudover varetager DTU Fødevareinstituttet opgaven som EFSA samarbejdscenter i Danmark.

Samarbejdspartnere

Se et udvalg af instituttets samarbejdspartnere i Europa og andre steder i verden.

Kontakt

Flemming Bager
Afdelingschef
DTU Fødevareinstituttet
35 88 69 96
http://www.food.dtu.dk/raadgivning/internationalt
15 DECEMBER 2018