Photo: National Food Institute, Technical University of Denmark

Mere viden om listeriabakterier skal sikre sårbare forbrugere

tirsdag 22 aug 17

Kontakt

Jens Kirk Andersen
Seniorrådgiver
DTU Fødevareinstituttet
35 88 72 13

Flere års stigning i antallet af registrerede listeriainfektioner i Europa har fået den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet, EFSA, til at udarbejde en opdateret videnskabelig vurdering af sundhedsrisikoen ved listeriabakterier i spiseklare fødevarer. Vurderingen efterlyser nye måder at indsamle sammenlignelige data om bakterien på tværs af Europa og anbefaler større viden i hele fødevarekæden om den risiko, forurenede fødevarer udgør for sårbare forbrugere. Vurderingen er sendt i høring med svarfrist den 29. september 2017.

Antallet af EU borgere, der bliver registreret som syge af listeriabakterier, er i flere år steget. De nyeste tal viser, at godt 2.200 europæere fik en listeriainfektion i 2015, hvoraf 270 er døde, hvilket er det største antal registrerede dødsfald på grund af bakterien nogensinde.

For bedre at forstå den risiko, listeriabakterier i spiseklare fødevarer udgør, har den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet, EFSA, lavet en videnskabelig vurdering af problemet. EFSA har gennemgået den nyeste viden og blandt andet undersøgt, hvilke grupper der oftest bliver syge, og hvorvidt bestemte forbrugsmønstre bidrager til stigningen i sygdomstilfælde.

Ifølge vurderingen, er risikoen for at blive syg størst hos personer over 65 år: Næsten halvdelen af alle infektioner forventes at ramme den aldersgruppe. Eftersom Europa har en aldrende befolkning, og gruppen at sårbare ældre forventes at blive større, anbefaler EFSA, at alle aktører i produktionskæden af spiseklare fødevarer får større viden om den sundhedsrisiko, listeriabakterier udgør. 

EFSA’s beregninger tyder på, at mere end ni ud af ti listeriainfektioner skyldes indtag af fødevarer, der indeholder over 2.000 listeriabakterier pr. gram. Ifølge EU’s fødevarelovgivning må der i spiseklare fødevarer højst være 100 listeriabakterier pr. gram, når holdbarheden udløber.

Rapporten påviser også betydningen af opbevaringstemperatur og -tid. EFSA anslår, at cirka 37% af listeriainfektionerne skyldes vækst af bakterien, efter forbrugeren har indkøbt varen.

Blandt EFSA’s anbefalinger er en opfordring til, at der bliver indført nye måder at indsamle sammenlignelige data om listeriabakterier i fødevarer på tværs af Europa.

I Danmark har der fra 2008-2015 været 496 bekræftede listeriatilfælde.

Læs mere

Læs hele vurderingen på EFSA’s website. Svarfrist for høringssvar er den 29. september 2017. 

Se EFSA’s video om listeriabakterien, der forklarer, hvordan bakterien overvåges på EU-plan, og hvad forbrugere kan gøre for at undgå den.

Lær også mere om listeriabakterier på DTU Fødevareinstituttets website: Fakta om listeria i fødevarer.

http://www.food.dtu.dk/nyheder/sygdomsfremkaldende-mikroorganismer/nyhed?id=BFE7302E-839F-40E4-83B3-1291585B64D6
24 OKTOBER 2018