Image supplied

Oplev EFSA’s panel for kemiske fødevareforureninger i aktion

fredag 01 sep 17

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet, EFSA, inviterer interesserede observatører til at overvære det næste møde i det videnskabelige panel for kemiske fødevareforureninger i aktion. Invitationen er et led i tiltag, der skal styrke gennemsigtigheden i EFSA’s arbejde.

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet, EFSA, inviterer interesserede observatører indenfor, når EFSA’s videnskabelige panel for kemiske fødevareforureninger holder møde i Parma den 19.-21. september 2017. Panelet har til opgave at yde videnskabelig rådgivning i forhold til forureninger og uønskede stoffer i fødevarekæden.

På dagsordenen er bl.a. en diskussion og mulig godkendelse af forskellige videnskabelige vurderinger eksempelvis af sundhedsrisikoen ved tilstedeværelsen af fluorerede stoffer i fødevarer. En række af panelets arbejdsgrupper vil også aflægge rapport fra deres arbejde.

Deadline for tilmelding som observatør er den 8. september 2017. Tilmelding skal ske via EFSA's website.

Det er også muligt at overvære mødet via video link. Tilmelding er stadig nødvendig for at deltage som online observatør. Deadline er den 13. september 2017.

Læs mere

På EFSA’s website findes en nærmere beskrivelse af panelets arbejdsområde og medlemmer samt dagordner og referater fra tidligere møder: Panel on Contaminants in the Food Chain.

Læs også på EFSA’s website, hvordan du tilmelder dig de åbne panelmøder og om retningslinjerne for deltagelse. Her er desuden en liste over de øvrige åbne panelmøder, EFSA holder i løbet af 2017, hvor observatører kan deltage.

Vær opmærksom på, at spørgsmål indsendt sammen med tilmelding får førsteprioritet ved panelmøderne.

Kontakt

Spørgsmål om møderne kan sendes til publicmeetings@efsa.europa.eu.

http://www.food.dtu.dk/nyheder/nyhed?id=FFDC914E-E7C1-4339-9151-6F802CCD873B&utm_device=web&utm_source=RelatedNews&utm_campaign=Symposium-om-risikovurderinger
21 JUNI 2018