Image supplied

Langt de fleste fødevarer i EU overholder pesticidreglerne

tirsdag 02 maj 17

Kontakt

Bodil Hamborg Jensen
Seniorrådgiver
DTU Fødevareinstituttet
35 88 74 68

Ingen pesticidrester er fundet i over halvdelen af de mere end 84.000 fødevarer, som har været igennem EU-landenes pesticidkontrol i 2015. Kun i knap 3% af prøverne er pesticidrester fundet på niveauer, som overskrider de tilladte grænseværdier. Det viser den årlige pesticidrapport fra den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet, EFSA.

I 2015 er mere end 84.000 fødevarer analyseret i EU medlemslandenes pesticidkontrol. Prøverne er indsamlet i de 28 EU-medlemslande samt Norge og Island og er undersøgt for næsten 800 forskellige pesticider og deres nedbrydningsprodukter.

I 53,3% af prøverne er ingen pesticidrester fundet. I yderligere 43,9% af prøverne er der fundet pesticidrester, som overholder de gældende EU-grænseværdier for pesticidindhold i fødevarer.

I mindre end 3% af prøverne er sprøjterester fundet, som overskrider grænseværdierne. Overskridelser er oftere fundet i prøver fra lande udenfor EU, Norge og Island (5,6%) end i prøver fra disse lande (1,7%).

Risikovurderinger

EFSA bruger data fra rapporten til bl.a. at vurdere, om de pesticidrester, europæere er udsat for gennem kosten, udgør en risiko for deres sundhed – både på kort og på lang sigt. I begge tilfælde har EFSA på baggrund af de indsamlede data fra 2015 konkluderet, at det er usandsynligt, at eksponeringen udgør en trussel mod europæernes sundhed.

Læs mere

Få adgang til pesticidrapporten via EFSA's website: The 2015 European Union report on pesticide residues in food.

Læs om resultaterne fra den danske pesticidkontrol for 2015 i DTU Fødevareinstituttets nyhed fra den 23. november 2016: Dansk frugt og grønt indeholder færrest sprøjterester

Læs også en nyhed fra den 5. september 2016 om en undersøgelse fra DTU Fødevareinstituttet, som slår fast, at dansk frugt og grønt generelt er mindre belastet med pesticidrester end tilsvarende importerede afgrøder på det danske marked: Pesticidbelastningen stadig lavest i danske afgrøder.

Pesticidrester i frugt og grønt, der sælges i Danmark, udgør dog ikke en sundhedsrisiko, når man spiser en gennemsnitlig og varieret kost – uanset hvor afgrøderne er fra.

http://www.food.dtu.dk/nyheder/nyhed?id=9FFEA005-0E5D-4183-851E-2D4DA6D70C99
20 APRIL 2018