Photo: National Food Institute, Technical University of Denmark

DANMAP seminar om antibiotikaforbrug og -resistens

tirsdag 26 sep 17

Kontakt

Birgitte Borck Høg
Specialkonsulent
DTU Fødevareinstituttet
35 88 70 66

Kontakt

Ute Wolff Sönksen
Overlæge
Statens Serum Institut
32 68 91 33

Kontakt

For faglige spørgsmål:
Specialkonsulent Birgitte Borck Høg
eller overlæge Ute Wolff Sönksen

For spørgsmål om arrangementet:
Sekretær i mikrobiologi og infektionskontrol,
Marianne Øyangen, MOE@ssi.dk, tlf. 32 68 36 03

Kom til seminar om antibiotikaforbrug og –resistens i Danmark, som DTU Fødevareinstituttet, Statens Serum Institut og DTU Veterinærinstituttet holder den 15. november 2017 i anledning af den internationale antibiotikauge. Oplægsholderne fremlægger resultater for 2016 fra den danske overvågning af forbruget i dyr og mennesker samt forekomsten af resistente bakterier i dyr, fødevarer og mennesker (DANMAP). En ny national antibiotikakampagne vil også blive introduceret.

I uge 46 løber den internationale antibiotikauge af stablen for at øge kendskabet til de risici, der er forbundet med uhensigtsmæssig og unødig brug af antibiotika. I den forbindelse inviterer parterne bag det danske overvågningsprogram DANMAP til et seminar om antibiotikaforbrug og - resistens i Danmark, hvor også en ny national antibiotikakampagne bliver præsenteret.

Program
Programmet byder som altid på en gennemgang af de vigtigste overvågnings- og forskningsresultater fra DANMAP-rapporten for 2016, som opgør forbrug af antibiotika til dyr og mennesker samt forekomsten af antibiotikaresistente bakterier i dyr, fødevarer og mennesker i Danmark.

Dagen vil blive indledt med en præsentation af to nye nationale handlingsplaner: Antibiotikaplanen med målbare mål for antibiotika til mennesker og den nye One Health strategi mod antibiotikaresistens hos mennesker og dyr.

Seminaret slutter med en etisk debat om, hvem der har retten til antibiotikabehandling. Debatoplægget vil Peter Sandøe, professor i bioetik, Københavns Universitet og tidligere formand for Dyreetisk Råd, stå for.

Der vil være en pause med let servering undervejs. Endeligt program er klart midt i oktober.

Tid

Onsdag den 15. november 2017 kl. 12.30–16.00

Sted

Statens Serum Institut
Gymnastiksalen
Artillerivej 5
2300 København S

Tilmelding

Det er gratis at deltage i seminaret. På grund af begrænset deltagerantal er tilmelding dog nødvendig via Statens Serum Instituts website senest onsdag den 8. november 2015.

http://www.food.dtu.dk/nyheder/nyhed?id=55c225e0-bae1-4337-9807-c9df8d84e15a
26 SEPTEMBER 2018