Photo: Colourbox.dk

Samlet viden på vej om ti veterinære lægemidler

onsdag 09 aug 17

Kontakt

Max Hansen
Seniorrådgiver
DTU Fødevareinstituttet
35 88 75 19

En toksikolog fra DTU Fødevareinstituttet er udpeget af FN’s Verdenssundhedsorganisation, WHO, til at sidde med ved bordet, når en gruppe fødevaresikkerhedseksperter til oktober skal vurdere forbrugersikkerheden ved anvendelse af 10 veterinære lægemidler. Formålet er at rådgive Codex Alimentarius, som på den baggrund kan sikre, at animalske fødevarer ikke indeholder uacceptable koncentrationer af lægemidlerne.

DTU Fødevareinstituttets seniorrådgiver Max Hansen får travlt, når han til oktober bytter kontoret i Lyngby ud med et mødelokale i Geneve i to uger. Den fælles komite for tilsætningsstoffer, JECFA, som er nedsat af FN’s fødevare- og landbrugsorganisation, FAO, og Verdenssundhedsorganisationen, WHO, har udpeget Max Hansen og 23 andre fødevaresikkerhedseksperter fra hele verden til at skrive en såkaldt monografi over ti veterinære lægemidler.

Omfattende opgave

Monografien bliver med sine forventede 600-700 sider et udtømmende opslagsværk, der skal bruges til at sikre, at animalske fødevarer ikke indeholder koncentrationer af lægemidler, der kan skade forbrugernes sundhed.

Selvom veterinære lægemidler, der bruges i fødevareproducerende dyr, er både meget velkontrollerede og velregulerede, forventer Max Hansen, at arbejdsgruppen får nogle travle dage, når den på to uger skal nå at vurdere alle de informationer, monografien skal indeholde.

Den vil blandt andet handle om:

  • hvordan de ti lægemidler kan påvirke menneskers helbred, hvis der er for høje koncentrationer i animalske produkter
  • hvor stort et indtag, der er sundhedsmæssigt acceptabelt
  • beregninger af hvor meget, forbrugere bliver udsat for gennem forskellige fødevarer og
  • hvor stort et restindhold, der er sundhedsmæssigt acceptabelt i de fødevarer, forbrugerne spiser.

JECFA gennemfører risikovurderingerne for Codex Alimentarius, som er det organ, der endeligt fastsætter grænseværdier for kemikalier i fødevarer i international handel. Monografien skal Codex bruge for at sikre, at animalske fødevarer ikke indeholder rester af lægemidlerne i uacceptable mængder.

Læs mere

WHO udpeger medlemmer af JECFA, der har demonstreret, at de har ekspertise inden for forskellige aspekter af toksikologi, risikovurdering og eksponeringsvurdering, og anerkendes af deres videnskabelige fagfæller for denne ekspertise.

Find en nærmere beskrivelse af JECFA’s arbejdsområde og medlemmer samt dagordner og referater fra tidligere møder på Verdenssundhedsorganisationens website: Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives (JECFA).

http://www.food.dtu.dk/nyheder/nyhed?id=1064F328-2CC4-48B2-9D00-927706E28997
17 JULI 2018