Photo: Colourbox.com

Forskningsgruppen for Nanobiovidenskab

Gruppen fokuserer sine aktiviteter på studier af nano- og mikrostrukturerede materialer og ingredienser samt sporelementer og deres kemiske forbindelser i fødevarer - i relation til at fremme sundhed og forebygge sygdom. Gruppen arbejder med dette forskningstema i hele værdikæden fra produktion af fødevarer samt syntese af funktionelle ingredienser og delivery systemer, via tilberedning til indtagelse i mennesker eller forsøgsdyr.

 

Forskningsgruppen udvikler og anvender avancerede analytiske metoder til karakterisering og bestemmelse af nanopartikler og sporelement forbindelser i biologiske matricer (fx FFF/HPLC-ICPMS og single particle ICPMS). Gruppen samarbejder endvidere med andre forskningsgrupper om avancerede in vitro cellemodeller, hvori nano materialernes og de kemiske stoffers omdannelse og absorption undersøges.

 

Følg instituttet på:

    
http://www.food.dtu.dk/forskning/nanobiovidenskab
29 JUNI 2017