Mikrobiel fødevaresikkerhed

Forskningsgruppen for Mikrobiel Fødevaresikkerhed

Gruppens forskning har fokus på smittespredning og interventionsmuligheder i fødevarekæden med henblik på at forebygge sygdom og sikre holdbarhed og kvalitet af fødevarer. Gruppen arbejder endvidere på udvikling af forståelse af transmission af antimikrobiel resistens gennem fødevareproceskæden samt for sammenhæng mellem hygiejne, forbrugerrisiko og kvalitet.

Der er fokus på udvikling af målrettede modelleringsværktøjer til prædiktion af fødevaresikkerhed og kvalitet. Det er centralt for vidensopbygningen at skabe forståelse for den kvantitative mikrobielle økologi i fødevarer. Den viden skal udnyttes til at skabe nye og bedre metoder til at fastsætte, forudsige og forbedre fødevarekvalitet og -sikkerhed til fordel for industri og myndigheder.

Bland gruppens centrale opgaver er at udvikle nye:

  • brugeregnede modeller til at forudsige risiko ved bestemte fødevareprocesser såsom opvarmning og nedkøling.
  • indikatorbaserede metoder til fastsættelse af risikobaserede kriterier og risikobaseret statistisk proces- og fødevarekontrol med udgangspunkt i myndigheders og industriens behov
  • metoder til kvantificering af proceskædens betydning for forbrugereksponering for antibiotikaresistens som et led i at udvikle et nyt paradigme for risikovurdering af antibiotikaresistens, der som noget nyt inkluderer forarbejdningskædens bidrag til human eksponering.
  • testprotokoller for hygiejnisk design til åbne processer/proceslinjer samt nye prædiktive modeller og software for Clostridium botulinum ogListeria monocytogenes med udgangspunkt i fødevare- og cateringindustriens behov.

Kontakt

Søren Aabo
Seniorforsker
DTU Fødevareinstituttet
35 88 72 12

Følg instituttet på:

    
http://www.food.dtu.dk/forskning/mikrobiel-foedevaresikkerhed
20 APRIL 2018