Tarmbakterier og sundhed

Forskningsgruppen for Bakterier, Sundhed og Allergi

Forskningsgruppen har to primære fokusområder; tarmmikrobiologi og fødevareallergi.

En af gruppens kerneaktiviteter omfatter studier af effekter af kost og kostkomponenter på tarmens bakteriepopulation og heraf afledte effekter på immunsystem og metabolisme. Et eksempel er det Strategiske Forskningscenter Gut, Grain and Greens, som forskningsgruppen har en ledende og aktiv rolle i. Et andet eksempel er nyudvikling af ingredienser med mulige probiotiske eller prebiotiske effekter, hvor gruppen er meget aktiv i det Nationale Ingredienscenter.

Gruppen indgår desuden i en række større samarbejder inden for mikrobiomforskning. Her bidrager gruppen med sekventeringsbaserede analyser af tarmens bakteriesamfund, dyrkningsafhængige forsøg, forsøg med design af tarmmikrobiota i oprindeligt kimfri dyr og forsøg rettet mod forståelse af bakteriernes fysiologiske tilstand og dennes betydning i de komplekse bakterielle samfund. 

En anden af gruppens kerneaktiviteter omhandler studier af hvilke egenskaber ved fødevareproteiner der bidrager til udvikling af allergi og hvilke der bidrager til udvikling af tolerance, samt de bagvedliggende mekanismer. Et eksempel på dette er Innovationsfondsprojektet ALLEVIATE, som har til formål at udvikle nye produkter til forebyggelse og behandling af fødevareallergi. Et andet eksempel er projekter om hudsensibilisering, hvor fokus er at undersøge, hvordan og hvorfor nogle fødevareproteiner inducerer allergi igennem huden.

Gruppen indgår desuden i en række internationale samarbejder med fokus på:

  • hypoallergene modermælkserstatninger,
  • identificering af antistof-bindende epitoper
  • udvikling af dyremodeller for fødevareallergi, samt
  • udvikling af risikovurderingsmetoder indenfor fødevareallergi.  

Kontakt

Tine Rask Licht
Professor, forskningsgruppeleder
DTU Fødevareinstituttet
35 88 71 86

Følg instituttet på:

    
http://www.food.dtu.dk/forskning/bakterier-sundhed-og-allergi
20 JUNI 2018