Kontakt

Email: food@food.dtu.dk

Telefon: 35 88 70 00

Pressekontakt

Sekretariatschef Heidi Kornholt

Ledelse

Institutdirektør Jørgen Schlundt
Viceinstitutdirektør Anders Permin

Kommunikations- og Ledelsessekretariatet

Sekretariatschef Heidi Kornholt

Instituttets afdelinger

Afdeling for Epidemiologi og Genomisk Mikrobiologi

Afdelingschef Flemming Bager

Afdeling for Ernæring

Afdelingschef Gitte Gross 
Souschef Ellen Trolle

Afdeling for Fødevarekemi

Forskningschef Jørn Smedsgaard 
Souschef Kit Granby

Afdeling for Fødevareindustriel Forskning

Afdelingschef Henning Høgh Jensen 

Afdeling for Fødevaremikrobiologi

Afdelingschef Dorte Lau Baggesen
Administrativ afdelingsleder Solveig Lind Bouquin

Afdeling for Toksikologi og Risikovurdering

Afdelingschef Christine Lydia Nellemann 
Souschef Anette Schnipper

Studiekontakt

Bacheloruddannelsen i Fødevarer og ernæring, praktik m.m.:

Kontaktperson og adjunkt Hanne Løje

Diplomingeniøruddannelsen i Fødevareanalyse: 

Studieleder og lektor Lars Bogø Jensen 

Kandidatuddannelsen i Fødevareteknologi:

Studieleder og lektor Bo Munk Jørgensen 

Den internationale masteruddannelse i akvatisk fødevareproduktion AQ Food:

Studieleder og seniorforsker Caroline Pascal Baron og studiesekretær Signe Møller Jørgensen

Erasmus-programmet, udenlandske henvendelser m.m.:

Medlem af institutstudienævnet lektor Timothy John Hobley

DTU’s regler og procedurer, ph.d.-sager m.m.:

Studiesekretær Marianne Sundby

DTU's studievejledning

Bygning 101A
Anker Engelundsvej 1
2800 Kgs. Lyngby
Tlf. 45 25 11 99
E-mail: studvejl@adm.dtu.dk

 

http://www.food.dtu.dk/Service/Kontakt.aspx?lg=tip
1 AUGUST 2014