Pesticideksponering

DTU Fødevareinstituttet beregner på baggrund af resultater fra pesticidkontrollen danskernes eksponering til pesticidrester generelt samt hvilke pesticider og afgrøder, der bidrager mest til eksponeringen. Find beregningerne i rapporterne herunder.

2013

Pesticide Residues - Results from the period 2004-2011 (pdf)

2005

Pesticides. Food monitoring 1998-2003. Part 2 (pdf)

2002

Combined actions of pesticides in food (pdf)

http://www.food.dtu.dk/Publikationer/Kemikaliepaavirkninger/Pesticider-i-kosten/Pesticideksponering
22 FEBRUAR 2019