Publikationer om ernæring

2015

E-artikel: Populære retter til danskernes aftensmad (pdf)

Notat: Mænds måltidsvaner, viden om og holdninger til at spise sundt i forhold til uddannelse 2011-2013 (pdf). 

Rapport: Helhedssyn på nødder – en risk-benefit vurdering (pdf).

Rapport: Salt og sundhed (pdf) 

Rapport: Danskerns kostvaner 2011-2013 (pdf) 

Rapport: Potentiel effekt af at spise Nøglehulsmærkede produkter – fokus på indtag af næringsstoffer og fuldkorn (pdf) 

2014

E-artiklen: Mange børn og unge får for meget koffein fra energidrikke (pdf)

Rapport: Energidrikke i Danmark. Undersøgelse af indtaget blandt 10-35-årige (pdf)

E-artikel: Nøglehullet på spisesteder – erfaringer fra certificerede spisesteder (pdf)

Madspild i forbindelse med økologiomlægning i offentlige køkkener (pdf)

E-artikel: Danskernes kost- og aktivitetsvaner under lup (pdf)

E-artikel: Danskernes fuldkornsindtag 2011-2013 (pdf)

E-artikel: Danskernes forbrug af kosttilskud (pdf).

E-artikel: Social ulighed i overvægt blandt børn (pdf)

Ph.d.-afhandling: Healthy eating at schools - How does a school food programme affect the quality of dietary intake at lunch among children aged 7-13 years? (pdf).

2013

Ph.d-afhandling: Accuracy of 11-year-olds selfreported school lunch consumption (pdf)

Danskernes kostvaner. Spæd- og småbørn 2006-2007 (pdf)

Miljøpåvirkninger af importerede økologiske fødevarer: Frugt, grønt og ost (pdf)

Måltidsvaner for voksne med kort uddannelse 2005-2008 (pdf)

Kundernes adfærd og indtag på en fastfoodrestaurant – resultater fra et eksperimentelt forsøg (pdf)

Evidensgrundlaget for danske råd om kost og fysisk aktivitet (pdf)

Mad på farten - hvad ønsker kunderne? (pdf)

Nutritional evaluation of lowering consumption of meat and meat products in the Nordic context (pdf)

Det naturlige er ikke altid ufarligt – Naturlige giftstoffer i dyrkede og indsamlede vilde planter (pdf)

Jod og salt i brød (pdf)

Danskernes fuldkornsindtag 2011-2012 (pdf)

Sociale forskelle. Børns kostvaner, fysisk aktivitet og overvægt & voksnes kostvaner (pdf)

Ph.d.-afhandling: Bacterial Impact on the Gut Metablolome (pdf)

Mål, vægt og portionsstørrelser på fødevarer (pdf)

Danskernes faktiske kost og oplevelsen af sunde kostvaner (pdf)

Børn og unges måltidsvaner 2005-2008 (pdf)

Harske fiskeolier – om produktion, kvalitet og anvendelse af fiskeolie (pdf)

Kostens betydning for børns sundhed og overvægt (pdf)

2012

Grundlag for ernæringsmæssige kriterier for mellemmåltider (pdf)

Ph.d.-afhandling: Aspects of energy intake assessment, dietary intake patterns and sleep duration in children (pdf)

Mælk med måde (pdf)

Nordic monitoring of diet, physical activity and overweight. First collection of data in all Nordic Countries 2011 (pdf)

Nordic monitoring of diet, physical activity and overweight. Validation of indicators (pdf)

Nøglehullet på spisesteder - Undersøgelse af ordningens effekt på kundernes frokostindtag i en dansk personalekantine (pdf)

Danskernes faktiske kost og oplevelsen af sunde kostvaner (pdf)

Ph.d.-afhandling: Web-based Dietary Assessment for 8-11 Year Old Schoolchildren (pdf)

Klimaorienterede kostråd (pdf)

Evaluering af den danske EU-finansierede skolefrugtsordning 2010/11 (pdf)

Motiver til og barrierer for at arbejde med sundhedsfremmende initiativer på erhvervsskoler – en kvalitativ undersøgelse med skoleledere, lærere og elever med udgangspunkt i elevfrafald (pdf)

Ph.d.-afhandling: Vitamin D in plants – occurrence, analysis and biosynthesis (pdf) 

Rapport: Grundlag for ernæringsmæssige kriterier for mellemmåltider (pdf)

Redskab til kantinetjek: KantinetjekBuffet (pdf)

E-artikel nr. 1: Tjek på buffetens sundhed (pdf)

2011

Undersøgelse af portionsstørrelser blandt danskere i alderen 4 til 75 år (pdf)

Æg i kosten og betydningen for sundhed og sygdom (pdf)

Mellemmåltider - Kortfattet oversigt vedrørende litteraturen på området (pdf)

Rapport: En undersøgelse af mad- og måltidskulturen i daginstitutioner med forskellige madordninger (pdf)

E-artikel nr. 3: Fedt i kosten - hvordan? (pdf)

Børns sukkervaner - Undersøgelse af sukkerkulturen blandt børnefamilier med 4-12 årige børn (pdf) (Er udgivet i 2. udgave marts 2012)

E-artikel nr. 2: Halvdelen af voksne danskere bevæger sig tilstrækkeligt (pdf)

Udvikling af et redskab til ernæringsvurdering og behandling af ældre (pdf)

Ph.d.-afhandling: Flavonoids as fruit and vegetable intake biomarkers - Development, validation and application flavonoid biomarkers in nutritional research (pdf)

Ph.d.-afhandling: Proteonomics in Nutritional Research - A 2-DE based study of diet induced changes in the human plasma proteome (pdf)

Cerealier del 2 - Kiks og kager - Kortlægning af næringsstofindhold. Analytisk undersøgelse (pdf)

Næringsstofindhold i fastfood (pdf)

Phytate - a natural component in plant food (pdf)

Udvikling af billedserier til Den nationale undersøgelse af danskernes kost og fysiske aktivitet 2011 (pdf)

Nordisk monitorering af kost, fysisk aktivitet og overvægt (pdf)

Evaluering af den ernæringsmæssige kvalitet af madordninger i daginstitutioner (pdf)

Trans-fedtsyrer i udvalgte fødevarer (pdf)

2010

Notat om salt og sundhed (pdf)

Rapport: Brug af kosttilskud blandt unge danskere (pdf) se også supplerende tabeller til rapporten (pdf)

Afprøvning af simple objektive mål til vurdering af fysisk aktivitet og antropometri i Den nationale undersøgelse af danskernes kostvaner og fysiske aktivitet 2007-2008 (pdf)

Danskernes kostvaner 2003-2008 (pdf)

Den lille Levnedsmiddeltabel - 4. udgave (pdf)

Rapport: Considerations and choice of a suitable diet assement method for 8-10 year old children in the OPUS school intervention project (pdf)

Rapport: Statusundersøgelse om kommuners arbejde med mad og måltider i daginstitutioner og skoler 2009 (pdf)

Hvad skal idrætsaktive børn og unge spise og drikke? (pdf)

Rapport: Ernæringsmæssig evaluering af skolemads betydning for elevers kostindtag til frokost (pdf)

Vidensgrundlag for rådgivning om indtag af mælk, mælkeprodukter og ost i Danmark, 2010 (pdf)

D-vitamin. Opdatering af videnskabelig evidens for sygdomsforebyggelse og anbefalinger (pdf)

2009

Fysisk aktivitet i den voksne danske befolkning 2003-2006 (pdf)

Danskernes måltidsvaner, holdninger, motivation og barrierer for at spise sundt 1995-2008 (pdf)

Rapport: Grundlag for anbefalinger for sund mad i vuggestuer og børnehaver (pdf)

E-artikel nr. 4: Nordisk monitorering af kost, fysisk aktivitet og overvægt (pdf)

Rapport: Nordic Monitoring on diet, physical activity and overweight. Part 1: Description of a common Nordic method for collecting representative data (pdf)

Rapport: Beskrivelse af 8-10 årige og 12-14 årige børns kost - med fokus på indtag i skole og fritidsordning (pdf)

Rapport: Kvalitet af skolefrokost - Undersøgelse af skoleelevers frokostmåltider (pdf)

E-artikel nr. 3: Mere frugt og grønt til alle måltider (pdf)

Rapport: Statusundersøgelse om madordninger og mad- og bevægelsespolitikker i dagtilbud og på skoler i 2008 (pdf)

E-artikel nr. 2: Jo mere alkohol des mere usund kost (pdf)

Rapport: Developing of a valid, yet simple and easy nutrition profiling model (pdf)

Anbefalinger for den danske institutionskost (pdf)

Mælkeallergi - børn og mad (pdf)

Fødevareberigelse med jod. Den danske monitorering (DanThyr). Rapport 2009 (pdf)

E-artikel nr. 1: Maks ½ liter sodavand og saft om ugen (pdf)

2008

Danskernes kostvaner 1995-2006 (pdf)

Karakteristika for familier med 4-6 årige børn, der spiser mindre end 300 gram frugt og grønt om dagen. Notat til 6 om dagen (pdf)

Ph.d.-afhandling: Becoming a nursing home resident (pdf)

Plejehjem stjæler appetitten (pdf)

Anbefalinger for den danske institutionskost (pdf)

Fuldkorn - Definition og vidensgrundlag for anbefaling af fuldkornsindtag i Danmark (pdf)

Alt om kost rejseholdets arbejde nytter (pdf)

Fisk - en sjælden gæst blandt børn og unge (pdf)

Stigende antal overvægtige børn og unge i Danmark: 1995-2002 (pdf)

Udvikling i uregelmæssige måltider og indtag af fastfood blandt børn og unge (pdf)

2007

Frugt, grøntsager og sundhed - Opdatering af vidensgrundlaget for mængdeanbefalingen 2002-2006 (pdf)

Børn og unges måltidsvaner 2000-2004 (pdf)

Evaluering af Alt om Kost Rejseholdet (pdf)

Health claims on foods and food supplements. Existing practice in Nordic and Baltic countries (pdf)

Statusundersøgelse om madordninger og mad- og bevægelsespolitikker i dagtilbud og på skoler (pdf)

Kantinemåltider - Ernæringsmæssig kvalitet (pdf)

Hvor sunde er de danske børnehaver? Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt dagtilbud til 3-6 årige (pdf)

Forebyggelse af tab af fysisk, mental og social funktionsevne ved fokus på ældres ernæringstilstand og risikofaktorer (pdf)

"Når klokken er halv tolv har vi spisning" - Danske elevers oplevelse af mad og måltider i skolder med madordninger (pdf)

Kvalitet af skolefrokost - mad- og drikkevand i danske grundskoler (pdf)

Grundlag for ernæringsmæssige krav til skolemad (pdf)

Lavt indhold af kostfibre i fastfood (pdf)

Saft til hverdag - en overset kilde til sukker (pdf)

Fakta om kantinemåltider (pdf)

Kantinemåltider - forskelle i indtag afhængig af køn, menusammensætning og serveringsform (pdf)

Sukker i børn og unges kost (pdf)

2006

Populære middagsretter (pdf)

Fastfood - menuer (pdf)

Fastfood - hvad indeholder det? (pdf)

Højt saltindhold i fastfood (pdf)

Næringsstoffer i fastfood (pdf)

Selen og sundhed (pdf)

Anbefalinger for udvikling af Den attraktive måltidsservice til ældre (pdf)

Mad og måltider i fritidsklubber (pdf)

2005

Danskernes kostvaner 2000-2002 (pdf)

Kostanbefalinger til idrætsaktive børn og unge - faglig baggrund (pdf)

Forslag til retningslinjer for sund kost i skoler og institutioner (pdf)

Mad på arbejde - metode, forløb og evaluering af projektet (pdf)

Færdigmad til pensionister (pdf)

50 forslag til initiativer og partnerskaber, der vil forebygge overvægt i Danmark (pdf)

Kostraadene (pdf) 

Kostråd der virker (pdf)

2004

Udviklingen i danskernes kost 1985-2001 (pdf)

Kantine Måltider - Undersøgelse af udbud og sortiment i 20 danske arbejdspladskantiner (word)

Bilag 1 - Kantineudbud. Beskrivelse af kantiner (excel)

Bilag 2 - Kantineudbud. Diverse oplysninger og observationer (excel)

Meget mere end økologi... - en undersøgelse af bevæggrunde og effekter i forbindelse med økologiske omlægningsprojekter i daginstitutioner i kommunerne (pdf)

2003

Danskernes kostvaner. Måltidsvaner, holdninger, sociale forskelle og sammenhæng med anden livsstil (pdf)

Kvinder og mænds sundhedsbevidsthed, kostvaner og fysiske aktivitet 1995-2001 (pdf)

Den lille levnedsmiddeltabel (pdf)

Folat og neuralrørsdefekter. Skal kosten beriges? (pdf)

Helhedssyn på fisk og fødevarer (pdf)

Kost og fysisk aktivitet. Fælles aktører i sygdomsforebyggelsen (pdf)

2002

Danskernes kostvaner 2000-2001 (pdf)

Anvendelse af økologiske fødevarer i kommuner og amter (pdf)

Frugt, grønt og helbred. Opdatering af vidensgrundlaget (pdf)

Mad til børn i daginstitutioner og skoler (pdf)

Maden hos indvandrere og flygtninge i Danmark (pdf)

2001

EU-kontrolkampagne om anvendelse af ernæringsmæssige anprisninger (html)

Fisk i catering. Analyse af behovet for at udvikle markedet for fisk i storkøkkensektoren (pdf)

Forskellighed, Frihed, Fleksibilitet. Få inspiration til bedre måltidsservice til ældre (pdf)

Forsyningen af fødevarer 1995-1999. Udviklingen i danskernes kost - forbrug, indkøb og vaner (pdf)

Kost og fysisk aktivitet. Indsatsområder i forebyggelsen og inden for den organiserede idræt (pdf)

2000

Anbefalinger for den danske institutionskost (pdf)

Indkøb af kød i catering (pdf)

Kød i fremtidens storkøkkener (pdf)

Fakta om sous-vide -tilberedning i vakuumpose (pdf)

Fødevareindkøb (pdf)

1999

Markedsundersøgelse - Cerealier, del 1. Brød, industrielt fremstillet og morgen cerealier (pdf)

1998

Antioxidants in fruits and vegetables (pdf)

Frugt og grøntsager - anbefalinger for indtagelse (pdf)