Fødevareallergi

Forskningsgruppen for Fødevareallergi

Gruppen fokus er at undersøge hvilke egenskaber ved fødevareproteiner, der bidrager til udvikling af allergi, og hvilke, der bidrager til udvikling af tolerance, samt de mekanismer, der ligger til grund herfor. Forskningen omfatter undersøgelser af sammenhængen mellem forskellige proteinkemiske karaktertræk som f.eks. proteinstruktur og fordøjelighed og proteinets allergi- eller tolerance-inducerende evne.

Gruppen undersøger desuden sammenhængen mellem fødevareproteiners allergi-inducerende evne og vejen og måden, hvorpå vi bliver eksponeret for dem. Et eksempel er projekter om hudsensibilisering, hvor fokus er at undersøge, hvordan og hvorfor nogle fødevareproteiner kan inducere allergi gennem huden.

En af kerneaktiviteterne er forskning i nye og forbedrede strategier til forebyggelse, håndtering og behandling af fødevareallergi. Et eksempel er Innovationsfondsprojektet ALLEVIATE, som har til formål at udvikle nye produkter til forebyggelse af komælksallergi og behandling af jordnøddeallergi.

Gruppen indgår desuden i en række nationale og internationale samarbejder med fokus på:

  • Hypoallergene modermælkserstatninger
  • Mikrobiotaens indflydelse på udvikling af allergi versus tolerance
  • Indflydelse af tarmens immunsystem og permeabilitet på udviklingen af allergi versus tolerance
  • Identificering af antistof-bindende epitoper
  • Udvikling af dyremodeller for fødevareallergi
  • Udvikling af risikovurderingsmetoder inden for fødevareallergi

Gruppens forskning i fødevareallergi danner grundlag for rådgivning af både myndigheder og organisationer, i tæt samarbejde med flere udenlandske samarbejdspartnere. Gruppen tager som en del af rådgivningsarbejdet for Fødevarestyrelsen aktivt del i internationalt arbejde for at forbedre risikovurderingsværktøjer og definere acceptable grænser for fødevareallergener.

Kontakt

Katrine Lindholm Bøgh
Seniorforsker, forskningsgruppeleder
DTU Fødevareinstituttet
35 88 70 92
http://www.food.dtu.dk/Forskning/Foedevareallergi
11 DECEMBER 2018