Analytisk og prædiktiv mikrobiologi

Forskningsgruppen for Analytisk og Prædiktiv Mikrobiologi

Gruppens fokus er at udvikle nye innovative metoder til detektion, typning og kvantificering af fødevare- og vandbårne bakterier. Gruppens forskning omfatter nyskabende projekter, der medvirker til at løse fødevareindustriens produktivitetsudfordringer og ressourceoptimering, fx genbrug af vand, samt de samfundsmæssige behov for viden om epidemiologi og sygdomsovervågning.

Målet er at udvikle nye, hurtige og omkostningseffektive metoder, der kan bruges on-site til effektivt at dokumentere fødevaresikkerhed i produktionskæder. Selv om fokus er på sygdomsfremkaldende organismer som campylobacter, salmonella og norovirus, er det ambitionen at fokusere mere bredt på udvikling af værktøjer, der også kan bruges til dokumentation af kvalitet, sporbarhed og autencitet.

Kontakt

Dorte Lau Baggesen
Afdelingschef
DTU Fødevareinstituttet
35 88 62 07

Følg instituttet på:

    
http://www.food.dtu.dk/Forskning/Analytisk-og-Praediktiv-Mikrobiologi
20 APRIL 2018